Magyar Kálvária, Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely egyik, Kárpát-medencei viszonylatban is egyedülálló látványossága a város fölé magasodó 

Szár-hegy tetején és az odafelé vezető út mentén található Magyar Kálvária emlékmű együttes. 

A Kálvária a magyarok történelmének egyik legsötétebb napjára, a Trianoni békeszerződésre emlékszik, illetve az akkor elcsatolt országrészek és városok előtt tiszteleg.

Az Magyar Kálvária együttese

I. Országzászló

A zászlórúd egy hatalmas kőgúlán hirdeti a szomszédos nemzeteknek, hogy Magyarország egyszer

újból egységes lesz. Oldalán ez az idézet olvasható:

 

"És most, testvérek, boruljunk le imára,

Kérjük Istent, nézzen le szegény hazánkra,

Óvja, védje az elszakadt magyarságot.

Vegye le rólunk a trianoni átkot! Amen."

Kalászy Erzsébet

II. A tizennégy stáció

Az emlékművek felállításának ötlete 1935-ban született, amikor Sátoraljaújhelyen felállították 

Magyarország századik országzászlóját a Szár-hegy csúcsán. Vilkovszky Kálmán elképzelése 

olyan búcsújáró hely jellegű központ kialakításáról szólt, ami megemlékezik mind a 38 elcsatolt városról,

így kerültek felállításra a hegy tetején álló országzászlóhoz vezető út mentén a vártoronyszerű építmények, 

mléktáblákkal, idézetekkel és címerekkel ellátva.

 

A 14 stációból álló emlékmű együttes 1936 október 4-én avatták fel.

Magyar Kálvária kapuján Tornyai Ányos idézete mellett Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely címere látható.


"...Voltam hirdetője elmúlt ragyogásnak...

Vagyok siratója bús fekete gyásznak...

Magyarok Istene, engedd, hogy lehessek

Vidám harangszója a feltámadásnak!"

Tordai Ányos

A kálvária állomásai

 

1. Kassa

2. Lőcse, Késmárk, Igló-Podolin

3. Krasznahorka, Besztercebánya-Körmöcbánya-Selmecbánya-Nyitra, Trencsén

4. Komárom

5. Pozsony

6. Kismarton, Csáktornya

7. Fiume

8. Temesvár, Szabadka-Zenta

9. Arad

10. Brassó, Nagyenyed, Segesvár

11. Gyulafehérvár-Marosvásárhely

12. Kolozsvár

13. Nagyvárad, Szatmárnémeti, Máramarossziget

14. Ungvár, Munkács, Eperjes

III. Szent István kápolna

Magyar Kálvária csoporthoz szervesen hozzátartozik a Szent István kápolna is,

melynek teteje a Magyar Szent Koronát formázza meg. Ez 1938-ban épült Szepesi Bódog piarista tanár kezdeményezésére.